AKO TO FUNGUJE?
Scheme
SÚ NÁKLADY NA VAŠE FIREMNÉ
VOZIDLÁ VYSOKÉ?
Skúsenosti našich zákazníkov potvrdzujú, že GPS monitoring zníži náklady na prevádzku firemných áut až o 30 %. Online monitorovanie zabezpečí efektívne využívanie vašich firemných áut a pokles spotreby paliva. Investícia do monitoringu auta sa vám vráti už za veľmi krátky čas.
SÚ VAŠE FIREMNÉ VOZIDLÁ ZNEUŽÍVANÉ
NA SÚKROMNÉ ÚČELY?
Čierne jazdy zamestnancov môžete odhaliť len ak viete, kde sa vaše firemné autá nachádzajú. GPS monitoring vám umožní ziskať úplný prehľad lokalizácií vašich áut. Systém tiež zaznamená a vyhodnotí evidenciu jázd jednotlivých firemných áut.
MOBILNÁ APLIKÁCIA
Mobile phone
Stiahnite si aplikáciu KdeMasAuto
Pre iOS a Android
Euro icon
Kontrola spotreby pohonných hmôt
Wheel icon
Kontrola polohy vozidiel vozového parku
User icon
Používateľské kontá a profily
App store
Google play
FUNKCIE SYSTÉMU
Fungovanie služby
GSM sieťou operátora sa info o jazde prenášajú na centrálny server, kde sa z nich následne vytvára kniha jázd a na konci mesiaca je možné sa dostať k sumáru v podobe mesačného výkazu. Výkazy môžu byť automaticky denne alebo mesačne zasielané na Vami zadanú e-mailovú adresu.
Jazdy
Miesto a čas začiatku a ukončenia jazdy + prejdené vzdialenosti jednotlivých jázd vykreslené v mapových podkladoch. História jázd až 36 mesiacov dozadu.
Online monitorovanie
Skúsenosti našich zákazníkov potvrdzujú, že GPS monitoring znižuje náklady na prevádzku firemných áut až o 30 %. Online monitorovanie zabezpečí efektívne využívanie áut a pokles spotreby. Je dokázané, že „mení správanie zamestnancov“, a tým pádom investícia do monitoringu sa vám vráti už za veľmi krátky čas.
Prevádzka jázd
Rozlišovanie služobných a súkromných jázd. Identifikácia vodiča vozidla – kontaktným „Dallas chipom“.