CENNÍK
OD
10.00€
S DPH
BALÍK
ŠTANDARD
OD
13.60€
S DPH
BALÍK
EXTRA +
OD
16.20€
S DPH
BALÍK
EXTRA R
(Roaming)
INŠTALAČNÝ POPLATOK
Zahŕňa náklady spojené aj s montážou GPS Agenta do automobilu v zmluvnom servise. GPS Agenta tvoria nasledovné časti: Hardwarová monitorovacia jednotka, prepojovacie a spojovacie káble, prípadne iné zariadenia spojené s funkcionalitou objednanej služby „CAN BUS“ a „Dallas chip“.
PRE BALÍKY
ŠTANDARD & EXTRA +
OD 129.00€ S DPH
107.50€ BEZ DPH
MÁM ZÁUJEM
Cart
Mám záujem
V cene aktivácie balíka ŠTANDARD & EXTRA + sú zahrnuté:
 1. Náklady spojené s montážou GPS Agenta v dohodnutom zmluvnom servisnom stredisku.*
 2. Zapožičanie GPS Agenta po celú dobu trvania služby (s možnosťou prekládky aj viackrát).
 3. Dátové prenosy SIM karty mobilného operátora v rámci SR.
 4. Aktivácia prístupového mena a hesla, ktorými klient získa prístup do web aplikácie Aspecto, ktorá slúži na on-line monitorovanie automobilov resp. prehliadania pozícii a trás z histórie na digitálnych mapových podkladoch.
 5. Prístup po stiahnutí mobilnej aplikácie Aspecto z Google Play / App Store pre Android alebo iOS, ktorá slúži výlučne pre online sledovanie automobilov.
* S výnimkou prípadov uvedených v čl. VII ods. 2 VZP.
PRE BALÍKY
EXTRA R
OD 129.00€ S DPH
107.50€ BEZ DPH
MÁM ZÁUJEM
Cart
Mám záujem
V cene aktivácie balíka EXTRA R sú zahrnuté:
 1. Náklady spojené s montážou GPS Agenta v dohodnutom zmluvnom servisnom stredisku.*
 2. Zapožičanie GPS Agenta po celú dobu trvania služby (s možnosťou prekládky aj viackrát).
 3. Dátové prenosy SIM karty mobilného operátora v rámci SR a krajín EÚ (zóna 1 – EÚ).
 4. Aktivácia prístupového mena a hesla, ktorými klient získa prístup do web aplikácie Aspecto, ktorá slúži na on-line monitorovanie automobilov resp. prehliadania pozícií a trás z histórie na digitálnych mapových podkladoch.
 5. Prístup po stiahnutí mobilnej aplikácie Aspecto z Google Play / App Store pre Android alebo iOS, ktorá slúži výlučne pre online sledovanie automobilov.
* S výnimkou prípadov uvedených v čl. VII ods. 2 VZP.
MESAČNÉ POPLATKY BALÍKOV
Výška mesačného poplatku pre Balíky je za 1 zariadenie/1GPS Agenta. K Balíku Štandard a Extra + je možné doobjednať na požiadanie zákazníka aj roaming, tj. monitoring mimo územia SR na jemu vybrané obdobie, ale bude spoplatnený paušálom Roaming Zóna 4 – satelitné siete (29€ s DPH).
ŠTANDARD
 • Prístup do web/mobilnej aplikácie Aspecto
 • Dátové prenosy v rámci SR
 • Online monitoring vozidiel
 • História jázd až 36 mesiacov
 • Generovanie prehľadu jázd s knihou jázd v zobrazení adresy/názvu ulice začiatku a konca jazdy
 • Manuálna editácia súkromnej/služobnej jazdy + doplniť stav tachometra a tankovanie
Cart
Mám záujem
EXTRA +
 • Prístup do web/mobilnej aplikácie Aspecto
 • Dátové prenosy v rámci SR
 • Online monitoring vozidiel
 • História jázd až 36 mesiacov
 • Generovanie prehľadu jázd s knihou jázd v zobrazení adresy/názvu ulice začiatku a konca jazdy
 • Rozšírené funkcionality podľa výberu zákazníka:
 • Automatické meranie spotreby
 • Identifikácia vodiča
 • Automatické meranie spotreby + identifikácia vodiča
Cart
Mám záujem
EXTRA R
 • Prístup do web/mobilnej aplikácie Aspecto
 • Dátové prenosy v rámci SR a krajín EÚ (zóna 1)
 • Online monitoring vozidiel
 • História jázd až 36 mesiacov
 • Generovanie prehľadu jázd s knihou jázd v zobrazení adresy/názvu ulice začiatku a konca jazdy
 • Manuálna editácia súkromnej/služobnej jazdy + doplniť stav tachometra a tankovanie
Cart
Mám záujem
* služba dátove prenosy v rámci Európskej únie nie je súčasťou balíka Extra v prípade zmlúv uzatvorených do 31.3.2018.
DOPLNKOVÉ SLUŽBY TARIFY
Pre doplnkové služby a iné poplatky si prosím stiahnite nasledujúci cenník v PDF.